Ważenie kontenerów

VGM ZWERYFIKOWANA MASA CAŁKOWITA INFORMACJE
Zweryfikowana Masa Całkowita (VGM – Verified Gross Mass) – wymogi bezpieczeństwa na morzu określone w Konwencji SOLAS